Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ CBCNV lao động có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn

Thứ Tư, 20/04/22, 12:56 (GMT+0700)

Sáng 20 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Đăng Thịnh Chủ tịch Công đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình thay mặt cho Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tiền hỗ trợ, gia đình đồng chí Phạm Hồng Sáu, Tổ trưởng bảo vệ – Phòng Hành chính và Lao động Công ty Thủy điện Hòa Bình. Đồng chí Phạm Hồng Sáu không may mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm viện điều trị lâu dài.

Trao số tiền hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng được trích từ Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thay mặt Công đoàn Điện lực Việt Nam đồng chí Nguyễn Đăng Thịnh động viên, chia sẻ những khó khăn với gia đình đồng chí Phạm Hồng Sáu; Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình cũng hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Hồng Sáu 1 triệu đồng từ Quỹ Công đoàn Công ty.

Thay mặt gia đình bà Nguyễn Thị Bích Vân bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình; đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần để gia đình, bản thân người lao động tiếp tục cố gắng trong cuộc sống, trong công việc, phần nào khắc phục những khó khăn giúp người lao động yên tâm công tác.

 

Cộng tác viên Lê Như Hùng

 

Lê Như Hùng