no file

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày cập nhật: 29/07/2020

Ngày 21 tháng 7 năm 2020 Công ty Thủy điện Hòa Bình khai giảng lớp huấn luyện, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ do Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Lớp huấn luyện dành cho 50 cán bộ công nhân viên của Công ty, là lãnh đạo phòng Hành chính và Lao động và toàn bộ nhân viên bảo vệ của Công ty. Các học viên tham gia lớp huấn luyện được phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; cấu tạo, tính năng, tác dụng, kỹ năng, kỹ thuật sử dụng và cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác hồ sơ, theo dõi và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của thực tiễn của lực lượng bảo vệ của Công ty đối với “Công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình”.

Lớp huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò trách nhiệm của lực lượng bảo vệ của Công ty trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để có đủ tiêu chuẩn và chuyên môn nhằm thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng qui định của pháp luật. Cuối khóa huấn luyện các học viên được thực hành bắn đạn thật và cấp giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ theo qui định.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp