no file

Công ty Thủy điện Hòa Bình sẵn sàng sản xuất trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Ngày cập nhật: 06/04/2020

     Ngay sau khi có Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 1892/EVN-KH ngày 30/3/2020 của EVN, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã triển khai các phương án đảm bảo quản lý vận hành nhà máy theo diễn biến mới của tình hình dịch bệnh

     Trước hết, Công ty đã tiết hành thiết lập phương án làm việc với 04 ca kíp vận hành làm việc theo chế độ tập trung, không đi khỏi nơi làm việc. Để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng vận hành, Công ty đã bố trí các vị trí  chỗ ăn nghỉ riêng cho mỗi ca sau giờ làm việc, trong khu vực quản lý của Công ty đảm bảo điều kiện và cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ sinh hoạt; có bố trí đội ngũ hậu cần cung cấp, phục vụ tại chỗ. Bố trí 01 kíp được cách ly tại nhà, yêu cầu các cá nhân tuân thủ nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ, đảm bảo sức khỏe để sẵn sàng khi được điều động làm việc.

     Đồng thời Công ty đã phối hợp với EVNPSC Hòa Bình thực hiện cách ly đội sửa chữa thường xuyên và sửa chữa sự cố với số lượng là 18 cán bộ công nhân viên đang được ở tại khu vực nhà Trụ trái, sẵn sàng cho công tác sửa chữa khi có sự cố, khiếm khuyết xảy ra.  Trong thời gian này Công ty đã yêu cầu các Nhà thầu dừng toàn bộ thi công đối với các công trình đang thực hiện mà không liên quan trực tiếp đến sản xuất. Bên cạnh đó Công ty đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án làm việc từ xa cho từng nhóm đối tượng, trong đó việc huẩn bị cơ sở hạ tầng về Công nghệ thông tin là nòng cốt, thực hiện thiết lập các cuộc họp qua trực tuyến đối với cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị và với các cán bộ chủ chốt của đơn vị PSC Hòa Bình. Sẵn sàng kích hoạt sử dụng khi có yêu cầu.

     Cùng với các phương án trên, Công ty yêu cầu tất cả các cán bộ công nhân viên khi làm việc hay đi ra ngoài nghiêm chỉnh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, và tuân thủ các hướng dẫn của Trạm y tế về phòng chóng dịch COVID-19, đặc biệt tuân thủ nghiêm Chỉ thỉ 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp