no file

Hội nghị ký Giao ước thi đua khối các Doanh nghiệp trung ương năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày cập nhật: 08/04/2018

Chiều 05/4/2018, tại Công ty Thủy điện Hòa Bình, khối các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Lý Thị Hồng – Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh Hòa Bình đã về dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của 8 cơ quan đơn vị trong khối gồm:

Công ty Thủy điện Hòa Bình; Viettel Hòa Bình; Công ty CPĐTXD công trình 222; Công ty Điên lực Hòa Bình; Viễn thông Hòa Bình; Bưu điện tình Hòa Bình; Chi nhành Xăng dầu Hòa Bình và Công ty CP sách và thiết bị trường học Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Trưởng khối thi đua các DNTW tại Hòa Bình đã phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thường – Phó Giám đốc Viễn thông Hòa Bình, Phó trưởng khối, trình bày nội dung đăng ký giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề  “Khối thi đua các doanh nghiệp trung ương đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”. Trước hết, các đơn vị cần phát huy thành tích kết quả đạt được trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2017, để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2018 do UBND tỉnh Hòa Bình phát động. Khối doanh nghiệp trung ương phát động thi đua năm 2018 với những mục tiêu, nội dung cụ thể và thiết thực; các đơn vị trong khối đều phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua đề ra, trong đó mục tiêu cần phấn đấu là: Tập trung tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng; thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; tạo nhiều việc làm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động; tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội từ thiện và nhân đạo bằng giá trị và việc làm cụ thể, như hỗ trợ tích cực trong việc xây dựng Nhà Tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết, và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; Thực hiện phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và góp ý kiến vào Quy chế hoạt động của khối; trong đó nêu rõ nhiệm vụ của Trưởng khối, Phó trưởng khối và nhiệm vụ của thành viên trong khối; đồng thời thông qua nội dung các tiêu chí thi đua chủ yếu, làm căn cứ để đánh giá chấm điểm, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng đối với các đơn vị trong khối. Tổng hợp những ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng khối thi đua các DNTW đã đưa ra ý kiến bao hàm các nội dung vào bản dự thảo đăng ký giao ước thi đua, quy chế hoạt động của khối; các đơn vị trong khối đều nhất trí thông qua và cam kết thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Lý Thị Hồng – Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh Hòa Bình đã biểu dương những kết quả đạt được của Khối thi đua trong thời gian qua. Đồng tình với những mục tiêu của khối đề ra trong giao ước thi đua khen thưởng năm 2018; Bà Hồng cũng mong rằng, trong thời gian tới, Khối thi đua các DNTW trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả, chất lượng. Gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, đơn vị Khối Trưởng xin ghi nhận những ý kiến phát biểu của lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh và khẳng định, các đơn vị trong khối luôn phát huy tinh thần thi đua, trách nhiệm, hợp tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chủ đề “Khối thi đua các doanh nghiệp trung ương đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018” mà Hội nghị đã thống nhất thông qua.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong khối đã thực hiện ký giao ước thi đua, trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên trong khối, và đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh Hòa Bình./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Các tin khác

Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp