no file

Sáng ngày 24.01.2018 Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ngày cập nhật: 29/01/2018

Hội nghị vinh dự được đón Ông Ngô Sơn Hải - Ủy Viên BCH Đảng Bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về phía Công ty Thủy điện Hòa Bình Tham dự Hội nghị gồm có, Ông Nguyễn Văn Minh – Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các Ông trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và sự có mặt của 200 Đại biểu đại diện cho hơn 600 CBCNV trong toàn Công ty.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội gồm: Ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Ông Phạm Thế Dung – Chủ tịch Công đoàn Công ty; Ông Lê Hồng Thạch – Trưởng phòng TC&NS. Thay mặt hội nghị, Ông Phạm Văn Vương – Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện  nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo đã nêu những thuận lợi cũng như những khó khăn trong năm 2017; đó là, tình hình thủy văn trên sông Đà diễn biến bất thường, đã nhiều năm gần đây, lưu lượng dòng chảy trên sông Đà thấp. Nhưng năm 2017, lưu lượng về hồ Hòa Bình tăng cao đạt 62,4 tỷ m3 bằng 113,6%  so với TBNN. Đặc biệt, đợt lũ muộn xuất hiện trong tháng 10 với đỉnh lũ lên đến 15.940 m3/s, khi mức nước hồ đã cao. Vì vậy, Công ty đã phải mở 8 cửa xả đáy với lưu lượng 16.250m3/s để điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du và công trình, đồng thời thuận lợi cho việc tích nước hồ đạt mực cao, đảm bảo phát điện trong mùa khô năm 2018. Bên cạnh đó, việc đảm bảo các thiết bị vận hành để phát công suất cao trong mùa lũ, luôn đòi hỏi CBCNV trong Công ty phải nỗ lực rất nhiều trong công tác vận hành và sửa chữa thiết bị. Hầu hết các thiết bị đã vận hành gần 30 năm đang trong tình trạng già cỗi, độ tin cậy trong vận hành thấp, luôn tiềm ẩn những hư hỏng gây sự cố, ảnh hưởng đến phương thức vận hành với hệ thống.

Năm 2017, là năm Công ty triển khai thực hiện công tác SCL với khối lượng lớn nhất từ trước tới nay cả về mặt giá trị lẫn khối lượng thực hiện; Gồm đại tu nâng cấp hệ thống điểu khiển các tổ máy H5, H6, H7, H8 kết hợp thay BXCT của tổ máy H6; Các hạng mục thuộc thiết bị Trạm 220kV; Hệ thống đường ống nước công nghệ Gian máy và các khu vực phụ trợ. Trong đó, dự án nâng cấp hệ thống điều khiển kết hợp với thay BXCT tổ máy H6 rất phức tạp, với nhiều đơn vị cùng tham gia thực hiện để đảm bảo tiến độ. Trong khi các thiết bị tổ máy liền kề đang vận hành. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hiện dự án hết sức quan trọng, luôn được ưu tiên hàng đầu.

Với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty, cùng những nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Cụ thể:

- Về sản xuất điện:

Giá trị sản lượng điện phát đạt 11.254.274 triệu kWh, tăng 11,8% so với kế hoạch được giao (10.066 triệu kWh).

Tỷ lệ điện tự dùng là: 0,17% giảm hơn so với năm 2016 nhờ những giải pháp kỹ thuật.

-Về đầu tư xây dựng:

Đã thực hiện các dự án và giải ngân đạt 115% so với kế hoạch.

- Về hoạt động tài chính:

Đã triển khai thực hiện các quy định của Tập đoàn về công tác đấu thầu, rút ngắn được thời gian và tiết kiệm chi phí được 69,4 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ đóng góp theo quy định vào ngân sách Nhà nước là 1.827 tỷ đồng; riêng phần đóng góp trực tiếp vào ngân sách tỉnh Hòa Bình là 1.408 tỷ đồng.

Hội nghị đã được nghe phát biểu của Giám đốc Công ty - Nguyễn Văn Minh về kết quả thực hiện các kiến nghị của NLĐ trong năm 2017, và kế hoạch giải quyết các kiến nghị của NLĐ trong năm 2018. Đồng thời, Giám đốc cũng đề nghị với Tập đoàn trong việc tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành; xem xét việc thành lập đội sửa chữa thường xuyên trực thuộc Công ty TĐHB quản lý, nhằm tăng cao tính sẵn sàng, kịp thời khắc phục và xử lý sự cố trong quá trình sản xuất đảm bảo công tác vận hành nhà máy được liên tục.

Cũng tại hội nghị, Ông Phạm Thế Dung – Chủ Tịch Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo công tác Công đoàn năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của Công đoàn, trong việc Giám sát thực hiện chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa người SDLĐ và đại diện NLĐ được các bên phối hợp chặt chẽ, quan hệ giữa chuyên môn và Công đoàn luôn gắn kết; Thực hiện tốt việc đối thoại định kỳ theo quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tháng 10 năm 2017, Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X và bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, với các đồng chí đại diện cho NLĐ tại các đơn vị trong Công ty. Đây là nòng cốt giúp cho phong trào hoạt động Công đoàn Công ty được triển khai kịp thời và sâu rộng đến NLĐ; để NLĐ nắm rõ được những chủ chương đối lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển của EVN và của Công ty trong giai đoạn mới; Từ đó, NLĐ thấy được quyền lợi cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, để nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của Công ty, của ngành Điện và sự phát triển của đất nước. 

Hội nghị được nghe phát biểu chỉ đạo của Ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ông đánh giá cao những thành tích mà Công ty đạt được trong năm 2017; một năm, mà Thủy điện Hòa Bình phải đưa 4 tổ máy ra sửa chữa nâng cấp thay thế thiết bị, với khối lượng công việc rất nhiều và phức tạp, đồng thời vẫn phải hoàn thành sản lượng điện mà Tập đoàn giao trên 10 tỷ kWh; Phải kịp thời đưa các tổ máy sửa chữa nâng cấp vào vận hành khai thác hiệu quả trong mùa lũ và đảm bảo thực hiện chống lũ thắng lợi; Mặt khác, cũng phải đảm bảo số lượng tổ máy đến thời điểm cung cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân (2017-2018) ở đồng bằng Bắc Bộ. Điều này, đòi hỏi các đồng chí lãnh đạo Công ty, phải tính toán và lập phương án tối ưu nhất, cho thời điểm đưa các tổ máy ra sửa chữa và yêu cầu tiến độ phải hoàn thành. Với sự điều hành của lãnh đạo Công ty, cùng sự nỗ lực cố gắng và đoàn kết nhất trí cao của CBCNV trong Công ty, các đồng chí đã đạt được các yêu cầu đặt ra và hoàn thành sản lượng điện được giao trước 53 ngày; kết thúc năm 2017 Thủy điện Hòa Bình đã đạt sản lượng trên 11 tỷ kWh một con số mà khó có năm nào đạt được.

Tập đoàn đánh giá rất cao Công ty Thủy điện Hòa Bình trong nhiệm vụ chống lũ thắng lợi, vận hành khai thác hiệu quả nguồn nước trong mùa lũ và đạt sản lượng điện cao, luôn giữ vai trò nhà máy điều tần cấp 1 đảm bảo ổ định hệ thống. Với những thành tích đã đạt được, Công ty vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Trong năm 2018, Tập đoàn tiếp tục thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020; triển khai tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành trong các Công ty; và chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Vì vậy, các đồng chí cần tăng cường đào tạo bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý; đạo tạo chuyên sâu về chương trình phần mềm điều khiển, lĩnh vực tự động hóa, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, để làm chủ hoàn toàn công nghệ sau khi hoàn thành nâng cấp các tổ máy; ngoài việc tiếp tục hoàn thành nâng cấp các tổ máy còn lại, Thủy điện Hòa Bình cũng cần triển khai thực hiện đánh giá tình trạng các máy phát điện, tình trạng của hệ thống cáp dầu 220kV và đề xuất phương án báo cáo Tập đoàn.

Hội nghị đã tiến hành bầu ra tổ đối thoại định kỳ năm 2018 gồm ba đồng chí với sự nhất trí 100% của các đại biểu có mặt.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã công bố danh sách các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2017.
Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp