no file

gói thầu Quản lý vận hành và điều tiết khống chế vùng nước nguy hiểm thượng, hạ lưu đập Hoà Bình năm 2015

Ngày cập nhật: 24/11/2014
Quản lý vận hành và điều tiết khống chế vùng nước nguy hiểm thượng, hạ lưu đập Hòa Bình năm 2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-         Tên bên mời thầu: Công ty Thủy điện Hòa Bình

-         Tên gói thầu: Quản lý vận hành và điều tiết khống chế vùng nước nguy hiểm thượng, hạ lưu đập Hòa Bình năm 2015.

-         Nguồn vốn: Chi phí dịch vụ mua ngoài năm 2015 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp cho công ty Thủy điện Hòa Bình.

-         Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

-         Thời gian bán HSMT: từ 02/12/2014 đến trước 13h30’ ngày 12/12/2014 (trong giờ hành chính)

-         Địa điểm bán HSMT: Phòng Kỹ thuật - Công ty Thủy điện Hòa Bình. Điện thoại: 0218.2210341 ; fax: 0218.3888235

-         Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ

-         Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kỹ thuật - Công ty Thủy điện Hòa Bình.

-         Thời điểm đóng thầu: 13h30’ ngày 12/12/2014

-         Bảo đảm dự thầu: 55.000.000 VNĐ (Năm mươi lăm triệu đồng Việt Nam)  bằng các hình thức: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt .

-         HSDT được mở công khai vào lúc 14h00’ ngày 12/12/2014 tại Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Công ty Thủy điện Hòa Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp