no file

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) VÀ CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TR

Ngày cập nhật: 19/01/2017
Thực hiện Văn bản số 323-CV/ĐU, ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 18/01/2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến để học tập quán triệt Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình đã đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ lưu ý một số nội dung sau:

Một là, Quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05, nắm chắc nội dung, phương thức cần thực hiện để tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các văn bản liên quan của Trung ương, của Tập đoàn một cách kịp thời và phù hợp.

Hai là, Vận dụng thực hiện các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo và phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị trong Công ty; đồng thời đấu tranh, phê bình những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội...

Ba là, trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Công ty, hàng năm, các chi bộ phải lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong các lĩnh vực: Tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết triệt để. Cuối năm, tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể và từng cá nhân, coi đây là một trong những điều kiện quan trọng để đánh giá chất lượng, xếp loại đối với tập thể và cá nhân.

Bốn là, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các phòng, phân xưởng và các đoàn thể chính trị-xã hội đưa việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên theo hướng lựa chọn những chủ đề thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân.Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp