no file

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Ngày cập nhật: 15/01/2018

Thực hiện Kế hoạch 06-KH/ĐU ngày 18/12/2017 của Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình. Sáng ngày 10/01/2018, Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6-Khóa XII của Đảng tại hội trường Công ty. Về dự Hội nghị học tập Nghị quyết TW6 có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ và 190 đảng viên trong Đảng bộ đã có mặt tại Hội trường. Thay mặt Đảng bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Minh – UVBCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Lương Bá Thanh – Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về giới thiệu những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6-Khóa XII của Đảng; và nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6-Khóa XII của Đảng, gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Với phương pháp giới thiệu dễ hiểu, các viện dẫn xác thực, đồng chí Lương Bá Thanh đã đưa ra những phân tích nội dung của từng Nghị quyết về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cùng những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, để các đại biểu tham dự hội nghị hiểu rõ hơn về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6-Khóa XII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lương Bá Thanh thông tin về tình hình quốc tế và khu vực, về Đại hội 19 Đảng cộng sản Trung Quốc vừa qua, để các đảng viên hiểu thêm về diễn biến trong khu vực; tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc giữ vững an ninh ổn định chính trị xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới và biển đảo; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối phát triển kinh tế khu vực ASEAN.

Thay mặt Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Minh cảm ơn đồng chí Lương Bá Thanh đã truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6-khóa XII của Đảng, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có thêm nhiều thông tin bổ ích, góp phần vào củng cố và đổi mới trong tổ chức quản lý điều hành sản xuất để đạt hiệu quả cao, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng chí có ý kiến chỉ đạo tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộviệc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 - Khoá XII; Từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và nắm vững các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cũng như nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết đã học.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp