no file

KỶ NIỆM 28 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ngày cập nhật: 19/12/2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG GƯƠNG MẪU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

    Là một trong các tổ chức chính trị- xã hội của Công ty Thủy điện Hòa Bình trong những năm qua Hội cựu chiến binh Công ty đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ sản xuất góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Công ty.
    Hội Cựu chiến binh Công ty Thủy điện Hòa Bình được thành lập ngày 22/12/2004, Hội có 172 đồng chí sinh hoạt tại 7 Chi hội. Hội viên là những quân nhân, thanh niên xung phong đã tham gia trong các cuộc chiến tranh, bộ đội xuất ngũ, bộ đội chuyển ngành. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, Hội cựu chiến binh đã thực hiện tốt chức năng của mình là tham mưu giúp cấp ủy Đảng, làm nòng cốt việc tập hợp, vận động hội viên phát huy truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ’’ gương mẫu trong sản xuất và công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty phục vụ cho Công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, với năng suất cao, chất lượng tốt. Tích cực tham gia các phong trào xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Hội cựu chiến binh Công ty Thủy điện Hòa Bình luôn giữ được phẩm chất chính trị và tác phong của người quân nhân cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Với những cống hiến của mình trong lao động sản xuất cũng như các hoạt động chính trị, xã hội, Hội cựu chiến binh Công ty đã được Lãnh đạo công ty đánh giá cao, được công nhân viên chức và người lao động trong Công ty yêu mến và tin tưởng. Hội đã được UBND và Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình tặng giấy khen về những đóng góp và thành tích của Hội trong xây dựng và phát triển kinh tế.
     Kể từ ngày thành lập, Hội cựu chiến binh Công ty đã xây dựng được mục đích và phương châm hành động rõ ràng cụ thể theo tư tưởng chỉ đạo của TW Hội. Mục đích của Hội đ¬ược xác định là: Đoàn kết cựu chiến binh, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu; với chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Với phương châm hành động hướng đến chuẩn mực “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” Hội Cựu chiến binh Công ty trong những năm qua đã tập hợp, vận động và tổ chức hội viên, cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đẩy mạnh và duy trì phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” đặc biệt trong lĩnh vực kỷ luật lao động. Thực hiện tốt “ Văn hóa doanh nghiệp Công ty Thủy điện Hòa Bình”; Thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí, làm việc hiệu quả cao do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai; phối hợp với các đoàn thể triển khai và hưởng ứng thực hiện công cụ 5S trong toàn Công ty, là nòng cốt của lực lượng tự vệ bộ binh và pháo phòng không 37mm các hội viên Hội CCB luôn là những chiến sỹ tích cực và đạt thành tích cao trong huấn luyện chiến đấu cũng như bắn đạt thật của lực lượng tự vệ Công ty. Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào văn hóa thể thao, hiến máu tình nguyện do Công ty và các tổ chức xã hội phát động và tổ chức.
     Phát huy những truyền thống tốt đẹp của Công ty Thủy điện Hòa Bình – Đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, trong suốt hành trình đi lên và phát triển của Công ty gần 30 năm qua, các tổ chức chính trị, xã hội của Công ty trong đó Hội cựu chiến binh đã trở thành một trong những nhân tố tích cực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty và song hành cùng Công ty đi tiếp những chặng đường còn dài phía trước.
Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp