no file

Hội nghị trực tuyến học tập, quan triệt Nghị quyết trung ương 5 khóa XII

Ngày cập nhật: 23/08/2017
Chiều ngày 21/8/2017, tại Công ty Thủy điện Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng, do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cùng với điểm cầu tại Thủy điện Hòa Bình, còn trên 20 điểm cầu trong khối Đảng ủy Tập đoàn tham gia Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa XII. Tại Thủy điện Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên BCH đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong BCH đảng bộ và hơn 120 đảng viên đại diện cho các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các bộ phận sản xuất tham dự hội nghị.

Hội nghị vinh dự được nghe PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII; và nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng, gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Với phương pháp thuyết trình hấp dẫn, lôi cuốn, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông đã đi sâu vào thực tiễn, đưa ra nhiều ví dụ cụ thể, phân tích và đánh giá khá toàn diện để các đại biểu tham dự hội nghị hiểu rõ hơn các Nghị quyết số 10, 11, 12 - NQ/TW.

Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông khẳng định, đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

Sau khi nghe báo cáo viên Trung ương truyền đạt, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Ủy viên BCH Đảng bộ Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty  có ý kiến chỉ đạo tới toàn thể đảng viên trong Công ty việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; Từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

 Mỗi cán bộ đảng viên trong Công ty sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Người đứng đầu cấp ủy phải xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao, việc xây dựng chương trình hành động cần được ưu tiên từ bước lập dự thảo cho tới quán triệt tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

 

 

 Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp