no file

Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty Thủy điện Hòa Bình

Ngày cập nhật: 26/08/2020

Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty Thủy điện Hòa Bình quy định cụ thể các hành vi của cán bộ, công nhân, viên chức (CBCNV) Công ty khi giao tiếp, thực thi công việc, nhiệm vụ trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với cộng đồng và môi trường.

CBCNV Công ty phấn đấu trong mọi lời nói, hành động và việc làm của mình luôn giữ gìn, phát huy tốt truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, truyền thống tốt đẹp của Ngành Điện lực Việt Nam với khẩu hiệu “EVN thắp sáng niềm tin”; đồng thời thể hiện được hệ giá trị cốt lõi của văn hóa Công ty Thủy điện Hòa Bình và Văn hóa EVN đó là: “Chất lượng – Tín nhiệm; Tận Tâm – Trí tuệ; Hợp tác – Chia sẻ; Sáng tạo – Hiệu quả”.

Phần I

QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ

1. Ứng xử của tổ chức

Các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành phải theo đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đồng thời phải thực hiện đúng, đủ các nội dung và thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện để kịp thời phát hiện sai sót; đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành.

Công ty luôn bảo vệ uy tín của mình, đồng thời đảm bảo hài hòa việc sản xuất kinh doanh và lợi ích của cộng đồng.

Công ty phân giao chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị và khuyến khích, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phải xây dựng, duy trì môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng và công bằng.

2. Ứng xử của tổ chức với CBCNV

Công ty luôn thấu hiểu “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, mỗi CBCNV tạo nên thành công và sự phát triển bền vững của Công ty, của EVN; Lãnh đạo Công ty cùng với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh nghiêm túc thực hiện:

- Đánh giá đúng, công bằng, công khai năng lực của mỗi cá nhân; khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi CBCNV phát triển tối đa năng lực của mình và công hiến nhiều nhất cho Công ty, cho Tập đoàn.

- Tuyên truyền giáo dục và yêu cầu CBCNV thực hiện đúng quy định của pháp luật, của Công ty và EVN; tôn trọng, giữ gìn, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động.

- Trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; tích cực chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tăng thu nhập cho CBCNV.

3. Ứng xử của cá nhân CBCNV

Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty; trung thực tận tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện công việc được giao; chủ động, sáng tạo để thực hiện công việc hiệu quả nhất.

Thông thạo chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt để nắm bắt làm chủ công nghệ mới và tìm hiểu áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Khi thực hiện công việc qua mọi hình thức (trực tiếp, điện thoại, văn bản, thư điện tử…) phải thể hiện thái độ giao tiếp chuyên nghiệp, lịch sự. Thực hiện nghi thức chào hỏi, bắt tay theo quy định.

Giữ gìn, bảo vệ uy tín của Công ty; không trục lợi cá nhân trên vị trí công việc, làm tổn hại đến lợi ích và uy tín của Công ty.

Thẳng thắn, chân thành đấu tranh với thói hư tật xấu; không nói tục, hành xử xuồng sã, đe dọa nhân viên, đồng nghiệp.

Không đi muộn, về sớm, tự ý bỏ vị trí làm việc; xin phép người quản lý trực tiếp khi cần nghỉ làm hoặc đi làm muộn.

Giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định; không làm việc riêng, tụ tập, tán gẫu, nói to, trong giờ làm việc; không tiếp khách (về việc riêng) trong phòng/nơi làm việc. Khi trao đổi công việc, nói nhỏ vừa đủ, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Hút thuốc lá đúng nơi quy định; không uống rượu, bia trong giờ làm việc.

4. Ứng xử cửa cấp trên với nhân viên

Lãnh đạo luôn tôn trọng CBCNV và luôn tạo điều kiện để CBCNV phát triển và có cơ hội thăng tiến. Dùng người đúng việc, đúng vị trí, giao việc cụ thể; yêu cầu mọi người phải trung thực, có trách nhiệm cao và giải quyết công việc hiệu quả nhất.

Lãnh đạo phải biết lắng nghe; biết khen chê, góp ý đúng lúc, đúng chỗ. Khi đánh giá nhân viên phải công tâm, trung thực, công bằng; không lồng động cơ cá nhân, không có thái độ và hành vi trù dập nhân viên.

Tùy điều kiện, hoàn cảnh thực hiện chào hỏi, bắt tay theo nghi thức.

5. Ứng xử của nhân viên với cấp trên

Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp; tự khẳng định được vai trò của mình và giúp lãnh đạo trong giải quyết các công việc của Công ty.

Chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo.

Tôn trọng ý kiến của lãnh đạo; giữ gìn và bảo vệ uy tín, danh dự của lãnh đạo. Không lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc sử dụng đơn thư nặc danh làm tổn hại đến uy tín của lãnh đạo.

Khi thực hiện quyết định của Lãnh đạo, nếu phát hiện quyết định đó trái quy định, làm ảnh hưởng đến lợi ích chung, hoặc không phù hợp thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trường hợp phải chấp hành quyết định mà trái quy định, phải báo cáo ngay với lãnh đạo trực tiếp của người ra quyết định, đồng thời không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó.

6. Ứng xử của CBCNV với CBCNV

Chân thành và hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ, đồng cảm và chia sẻ khó khăn trong công việc và cuộc sống; thường xuyên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trình độ; cùng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và thân thiện.

Tôn trọng, bảo vệ uy tín danh dự của nhau; biết lắng nghe ý kiến góp ý và góp ý chân thành, thẳng thắn.

Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp; không đố kỵ, lôi kéo bè cánh, phe nhóm, gây mất đoàn kết. Không gây khó khăn, cản trở, thiếu hợp tác khi giải quyết và phối hợp công việc; báo cáo kịp thời những công việc phải phối hợp giải quyết.

        7. Ứng xử trong thực hiện công việc

7.1. Trong điều hành và thực hiện nhiệm vụ

Tất cả CBCNV phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty và của EVN.

Chấp hành sự điều động, phân công của lãnh đạo; chủ động, có ý thức và trách nhiệm trong công việc; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ; không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Khi giải quyết công việc cần sự phối hợp, cần đề cao ý thức làm việc nhóm/tập thể để hoàn thành công việc có hiệu quả; không được kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Lãnh đạo các cấp thực hiện đúng quy định phân giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra. CBCNV khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của lãnh đạo cao hơn thì CBCNV phải thực hiện theo quyết định, đồng thời báo cáo lãnh đạo trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

Luôn có thái độ cầu thị, thắng thắn, chân thành tham gia đóng góp trong công việc. Đảm bảo xử lý công việc trong thời gian nhanh nhất; trường hợp được yêu cầu xử lý gấp thì phải xử lý ngay.

7.2. Trong sử dụng và bảo quản tài sản

Mọi CBCNV phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm tránh lãng phí các trang thiết bị, phương tiện tại phòng/nơi làm việc; không sử dụng vào mục đích của cá nhân, không được mang tài sản, phương tiện ra khỏi đơn vị/Công ty nếu chưa được phép.

Đối với các trang thiết bị, phương tiện được giao riêng; phải được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Hết giờ làm việc hành chính, phải tắt hết các thiết bị điện, khóa chốt các cửa trước khi ra về.

7.3. Trong bảo mật thông tin

Thực hiện đúng quy định bảo mật thông tin của EVN; không sao chụp, gửi các hồ sơ, tài liệu nội bộ, tiết lộ thông tin của Công ty và EVN ra bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào nếu trái quy định về bảo mật thông tin và chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

7.4. Khi đi công tác.

Khi đi công tác trong nước, CBCNV phải nắm vững và thông hiểu lĩnh vực chuyên môn để giải quyết hiệu quả nhất công việc.

CBCNV khi đi công tác tại nước ngoài phải:

- Nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu liên quan; nắm vững và tuân thủ chương trình làm việc, lịch trình đi lại;

- Tuân thủ luật pháp, tôn trọng lễ nghi, phong tục tập quán của nước sở tại; luôn có những ứng xử phù hợp trong làm việc và giao tiếp;

- Thực hiện đúng chức trách, tận dụng các cơ hội để học hỏi, thu thập tài liệu, khai thác và tìm hiểu thông tin có ích cho Công ty. Giữ gìn, bảo vệ và đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, uy tín của Công ty.

7.5. Đối với cảnh quan môi trường

Thực hiện nghiêm Luật và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tích cực tham gia và hưởng ứng các chương trình xã hội về bảo vệ môi trường.

Nội quy ra vào được đặt ở vị trí dễ nhìn, nội dung dễ hiểu. Sơ đồ trụ sở, phòng làm việc đặt tại các vị trí dễ thấy.

Các phòng làm việc phải được bài trí khoa học, thẩm mỹ; các kho, xưởng sản xuất và khuôn viên Công ty phải luôn xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt chính sách 5S của Công ty.

8. Ứng xử khi giải quyết các bất đồng

Mỗi CBCNV chủ động giải quyết bất đồng của mình trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị và cảm thông. Khi bất đồng cá nhân trở thành mâu thuẫn nội bộ thì lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn có trách nhiệm giải quyết thấu tình, đạt lý để không ảnh hưởng tới công việc chung và đoàn kết nội bộ.

Không được lợi dụng việc bất đồng và mâu thuẫn cá nhân để lôi kéo bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

9. Các hành vi bị cấm

Lạm dụng danh tiếng lãnh đạo Công ty, lãnh đạo EVN để giải quyết công việc cá nhân. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công việc của mình để nhằm mục đích trục lợi, tham ô, tham nhũng.

Trù dập người đã đưa ra chính kiến không cùng quan điểm với mình.

Cố ý phá hoại tài sản, sử dụng tài sản của Công ty sai mục đích hoặc mưu lợi cá nhân. Tham gia cộng tác với các tổ chức hay cá nhân bên ngoài Công ty có xung đột lợi ích với Công ty và EVN.

Say rượu, bia; sử dụng các chất kích thích bị cấm; chơi điện tử, chứng khoán hoặc chơi cờ bạc trong giờ làm việc. Có hành vi gây mất trật tự, mỹ quan tại nơi làm việc.

 

Phần II

QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI BÊN NGOÀI

1. Đối với EVN

Công ty cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của EVN giao; nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của EVN; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của  EVN để giải quyết công việc một cách hiệu quả và nhanh nhất.

Thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của EVN; chủ động, kịp thời đề xuất các kiến nghị về những vấn đề vướng mắc khi thực hiện các quy chế, quy định của EVN và các bộ, ngành.

2. Đối với địa phương

Tuân thủ các quy định về trật tự, an ninh của địa phương; động viên, khuyến khích CBCNV tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động xã hội của địa phương. Luôn giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết, thân thiện với địa phương.

3.   Đối với khách hàng

Khi giao tiếp với khách hàng phải có thái độ lịch sự, nhiệt tình, thân thiện; đón tiếp khách hàng với lời chào, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt thân thiện. Nhiệt tình hư­ớng dẫn khi thấy khách đang tìm kiếm hoặc cần sự giúp đỡ.

Coi sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là thành công của Công ty. Nghiêm cấm các hành vi, cử chỉ, lời nói tục; tự đặt ra những điều kiện không có trong quy định.

4.   Đối với đối tác

4.1. Đối với đối tác trong nước

Xây dựng mối quan hệ trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác lâu dài và cùng phát triển.

Mọi giao dịch, ký kết hợp tác được thực hiện theo pháp luật và tôn trọng quyền lợi của hai bên. Thái độ giao tiếp lich sự, thân thiện, đúng mực. Trường hợp xảy ra vướng mắc, xung đột lợi ích (nếu có); cần giải quyết trên nguyên tắc công bằng, thiện chí, hợp tác, tôn trọng lợi ích của hai bên. Không cho phép các hành vi ép buộc, níu kéo, lợi dụng mục đích trục lợi cá nhân.

4.2. Đối với đối tác nước ngoài

Tuân thủ pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của EVN; xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng luật pháp quốc tế, luật pháp nước bạn và luật pháp Việt Nam trong mọi giao dịch.

Trường hợp có nguy cơ xảy ra xung đột lợi ích hoặc xảy ra tranh chấp thì phải báo cáo ngay với lãnh đạo Công ty.

5.   Đối với truyền thông, quảng cáo

Tuân thủ đúng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin của EVN đối với các vấn đề liên quan đến Công ty, EVN. Thông tin cung cấp phải đảm bảo trung thực, kịp thời; minh bạch, dễ hiểu tạo được sự đồng cảm của công luận và vì lợi ích của Công ty và của EVN.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo; nội dung quảng cáo  phải cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

6. Ứng xử trong gia đình.

Hiếu thảo với ông bà, bố mẹ; nuôi dạy con cái thành con ngoan, trò giỏi và trở thành người công dân tốt. Tổ chức cuộc sống gia đình đầm ấm, hòa thuận hạnh phúc; xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa nơi cư trú.

Có trách nhiệm hướng dẫn, vận động, thuyết phục người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm điện và chống lãng phí trong sinh hoạt gia đình.

Không để người thân trong gia đình lợi dụng vị trí công tác của mình để làm những việc trái pháp luật.

7. Ứng xử nơi cư trú

Gương mẫu thực hiện và vận động cộng đồng nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương.

Kính trọng, lễ phép người già, người lớn tuổi; cư xử đúng mực, không kỳ thị, phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, người tàn tật; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn; sống có tình nghĩa với hàng xóm, láng giềng.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng văn hóa; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào xã hội, từ thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao nơi cư trú.

Đấu tranh với các thói hư, tật xấu, các hủ tục lạc hậu; không bao che các hành vi trái pháp luật; không lợi dụng việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia… để vụ lợi.

8. Ứng xử nơi công cộng

Luôn thể hiện văn minh lịch sự trong giao tiếp, ứng xử; có ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng.

Chia sẻ, giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, hỗ trợ người bị nạn; tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tích cực đấu tranh với những hành vi trái pháp luật, trái với đạo lý và thuần phong mỹ tục.

Kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng các thông tin về hành vi vi phạm pháp luật; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo thanh thế cho bản thân khi tham gia các hoạt động xã hội; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng.

 

Phần III

MỘT SỐ NGHI THỨC ỨNG XỬ

1.   Nghi thức sử dụng cờ

Vị trí treo cờ phải ở vị trí trang trọng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, của EVN.

Cờ phải phẳng phiu nguyên dạng và còn nguyên màu sắc; Cờ tại hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả; Cờ treo ngoài trời phải được thay thế khi bị rách, biến dạng hoặc phai màu.

Không được sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác theo quy định.

2. Trang trí phòng họp

Phòng họp phải đủ ánh sáng, thiết bị âm thanh, máy chiếu và nhiệt độ điều chỉnh thích hợp (không dưới 25 độ C). Trang trí phòng họp tùy theo nội dung họp để bố trí pa nô, khẩu hiệu phù hợp và theo quy định của EVN.

Bố trí bàn, ghế; chuẩn bị hoa, nước uống…

3. Nghi thức chào hỏi, bắt tay

3.1. Nguyên tắc chào hỏi

Tư­ thế lư­ng thẳng, gật đầu chào hoặc cất tiếng chào; mắt nhìn thẳng và hơi mỉm c­ười.

Người ít tuổi chào người lớn tuổi trước, nhân viên chào lãnh đạo trước; nếu chưa biết rõ thông tin thì ai nhìn thấy trước thì chào trước, người được chào phải đáp lại; tùy hoàn cảnh có thể chỉ mỉm cư­ời để thay lời chào.

3.2. Nguyên tắc bắt tay

Dùng tay phải, nắm tay chắc chắn nhưng không xiết quá mạnh cũng không quá hời hợt; thời gian dưới 5 giây.

Cấp trên chủ động bắt tay cấp dưới, người lớn tuổi bắt tay người ít tuổi, người ở trong phòng chủ động bắt tay người từ ngoài vào; bắt tay từng người theo thứ tự đến trước, đến sau, người cao tuổi hơn, người có chức vụ cao hơn.  

Khi ở cương vị thấp, nên chờ đối tác chìa tay trước.

4. Sử dụng danh thiếp

Không dùng danh thiếp đã cũ, nhàu nát, gãy góc, bẩn; thực hiện nghi thức trao danh thiếp theo nguyên tắc sau:

- Trước khi trao danh thiếp, người tự giới thiệu sẽ đưa danh thiếp trước; người được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi nhận được danh thiếp của người tự giới thiệu

- Đứng lên khi đưa danh thiếp; nếu người đối diện đưa danh thiếp trước, nên gật đầu nhẹ khi nhận danh thiếp.

- Giữ khoảng cách 1 cánh tay khi nhận danh thiếp; nhìn và xác nhận lại thông tin trên danh thiếp; hỏi nhẹ nhàng các thông tin chưa rõ trên danh thiếp.

- Khi trao đổi danh thiếp với nhiều người, hãy bắt đầu với người ở vị trí cao nhất hoặc người gần nhất; trao đổi với hai nhóm hãy bắt đầu với người đứng đầu của cả hai nhóm.

Sắp xếp lại danh thiếp sau khi nhận, nên ghi nhớ những thông tin trên danh thiếp của người đã gặp.

5. Nghi thức giới thiệu

Giới thiệu người có chức vụ thấp cho người có chức vụ cao, giới thiệu tên đi kèm theo chức vụ. Giới thiệu người trong Công ty trước với đối tác, người mới đến (ưu tiên giới thiệu theo chức vụ tuổi tác).

Khi tự giới thiệu với đối tác cần giới thiệu ngắn gọn về tên và đơn vị làm việc, thái độ khi giới thiệu phải lịch sự, khiêm nhường.

6. Nghi thức tổ chức họp.

6.1. Nghi thức cuộc họp

Bắt đầu cuộc họp, người chủ trì thực hiện giới thiệu thành phần bên chủ trì; sau đó đề nghị bên đối tác tự giới thiệu thành phần tham gia cuộc họp.

Người chủ trì điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được gửi trước cho các thành phần tham gia.

6.2. Tổ chức họp nội bộ

Các cuộc họp nội bộ là các cuộc họp do Lãnh đạo Công ty/đơn vị chủ trì;  thành phần tham gia theo thông báo. Đơn vị chủ trì phải đăng ký và thông báo thời gian, địa điểm cuộc họp trong lịch tuần hoặc thông báo trực tiếp các bộ phận liên quan trước 01 ngày làm việc (Trừ trường hợp cần họp gấp theo yêu cầu công việc). Thời gian họp thực hiện theo lịch công tác trên trang Web nội bộ của Công ty hoặc thông báo hoặc giấy mời tùy theo nội dung, mục đích.

Đối với cuộc họp chuyên môn

-       Các đơn vị phải cử đúng thành phần, đối tượng tham dự; đơn vị chủ trì phải chuẩn bị tài liệu và gửi trước cho các thành phần tham dự.

-       Thành phần tham dự phải đến trước thời gian họp ít nhất là 03 phút, điện thoại để ở chế độ rung, chỉ ra ngoài phòng họp nghe điện thoại khi thật cần thiết.

-       Ví trí chỗ ngồi; Chủ tọa được bố trí ở trung tâm, các vị trí khác sắp xếp tiếp theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía tay bên phải quan trọng, phía tay bên trái kém quan trọng hơn);

-       Thứ tự phát biểu, tuân thủ theo sự điều hành của chủ tọa.

Đối với các cuộc họp, hội nghị toàn thể: CBCNV, đảng viên, đoàn viên…

-       Thành phần tham dự phải có mặt đầy đủ trước giờ khai mạc 05 phút; chỗ ngồi theo bố trí của Ban Tổ chức; giữ trật tự, tập trung theo dõi, ghi chép các nội dung cần thiết; không bỏ về giữa chừng (trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Tổ chức); không ra vào, đi lại tùy tiện, nói chuyện riêng và nghe điện thoại trong phòng họp.

-       Chuẩn bị khánh tiết: Hội trường, âm thanh, màn chiếu, phông, pano trang trọng, thẩm mỹ nội dung phù hợp với chủ đề cuộc hội họp;

-       Trang phục: Mặc trang phục theo quy định này hoặc theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

6.3. Các cuộc họp khác

a) Với tư cách là đơn vị chủ trì:

- Xây dựng chương trình họp chi tiết và chuẩn bị tài liệu cuộc họp. Phối hợp với văn phòng gửi giấy mời tới đại biểu; (Giấy mời cần ghi rõ lý do, nội dung và các chỉ dẫn cần thiết).

- Chuẩn bị khánh tiết: Hội trường, bàn ghế, trang trí, hoa quả, nước, âm thanh, màn chiếu. Có mặt trước thời gian họp 05 phút, cử CBCNV đón đại biểu dự. Khi cuộc họp kết thúc, lịch sự bắt tay và tiễn khách mời.

- Bố trí chỗ ngỗi: Lãnh đạo cao nhất Công ty ngồi ghế chủ tọa; lãnh đạo các đơn vị ngồi bên phía tay phải của Chủ tọa. Đối tác ngồi đối diện với Lãnh đạo Công ty, các vị trí khác sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (ngồi phía bên tay phải quan trọng, phía bên tay trái kém quan trọng hơn).

- Đối với CBCNV Công ty tham dự cuộc họp: Có mặt đúng giờ, Trường hợp vắng mặt hoặc đến muộn phải báo cáo; chuẩn bị nội dung tham gia phát biểu; tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. Trong phòng họp phải ngồi ngay ngắn, không ngồi dạng chân, đặt chân lên ghế, vắt chân chữ ngũ; điện thoại để ở chế độ rung, giữ trật tự, tập trung theo dõi, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng; không bỏ về nửa chừng (trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp), không ra vào, đi lại tùy tiện trong phòng họp.

b) Với tư cách đồng tổ chức

Phối hợp xây dựng kịch bản chi tiết của hội nghị trên cơ sở năng lực và nguyện vọng của các bên; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, cụ thể giữa các bên; thực hiện tốt phần việc được phân công.

c) Với tư cách là khách mời

Chủ động liên hệ với Ban Tổ chức cuộc họp tìm hiểu thông tin về hội nghị để chuẩn bị sẵn sàng mọi nội dung cần thiết; có mặt đúng giờ, tuân thủ mọi hướng dẫn trong giấy mời; chuẩn bị thật tốt về tài liệu để báo cáo tại cuộc họp. Tuân thủ chương trình và sự điều hành của Ban Tổ chức.

7. Nghi thức hội đàm, ký kết

Đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng và các bên liên quan để tổ chức, trang trí theo nghi thức trang trọng và hợp tác. Bố trí người đón tiếp đại biểu chu đáo, lịch sự; trang phục sử dụng lễ phục.

Vị trí ngồi trong tiếp khách và ký kết văn bản: Người quan trọng nhất bao giờ cũng được sắp xếp ngồi bên tay phải người đại diện đơn vị chủ trì, người quan trọng thứ hai ngồi ở bên tay trái.

8.   Nghi thức chiêu đãi.

Xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết cho bữa tiệc bao gồm: Mức độ, hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, người làm chủ tiệc; thành phần, số lượng khách tham gia, thực đơn.

Lựa chọn địa điểm có không gian rộng rãi, đầy đủ ánh sáng và đảm bảo sự yên tĩnh để thực khách có thể trò chuyện.

Văn phòng phải đến trước và về muộn; thực hiện đón, bố trí chỗ ngồi và tiễn khách. CBCNV là thành phần tham dự buổi tiệc phải có mặt tại buổi tiệc đúng giờ; tuyệt đối không đến muộn.

Bố trí chỗ ngồi theo nguyên tắc: Chỗ ngồi trong tiệc chiêu đãi phải tương xứng với cương vị của khách, chỗ ngồi của khách đảm bảo thoải mãi, rộng rãi; chỗ ngồi người dự ở vị trí bên phải trang trọng hơn vị trí bên trái; xếp xen kẽ nam và nữ, chủ và khách; nếu cùng thứ bậc thì ưu tiên nữ, khách; vợ, chồng ngồi cạnh nhau. Chủ tiệc ngồi ở vị trí trung tâm quay ra cửa, chỗ càng gần chủ tiệc thì càng trọng thị. Cần tính đến trình độ ngoại ngữ của người dự tiệc.

Dành quyền lựa chọn thực đơn cho khách; lưu ý những khác biệt về tôn giáo, phong tục và sở thích ẩm thực của khách.

Trang phục: Khi CBCNV được mời tham dự tiệc, trang phục phải phù hợp với bữa tiệc, lịch sự, trang nhã, thoải mái tự tin trong giao tiếp.

Khi ngồi vào bàn tiệc: Đảm bảo tư thế ngồi ăn đàng hoàng, tự nhiên; hành vi giao tiếp cởi mở, thân thiện, chu đáo, văn minh và lịch sự. Chủ tiệc không ăn xong trước khách.

9.   Nghi thức ngồi xe ô tô

Vị trí quan trọng thứ nhất ngồi ở hàng ghế thứ hai phía tay phải của lái xe, vị trí quan trọng thứ 2 ở phía tay trái của vị trí thứ nhất.

Quy định chỗ ngồi:

- Người có chức vụ cao nhất ngồi ở vị trí quan trọng thứ nhất. Trường hợp có Lãnh đạo hai bên cùng đi xe, chủ nhà ngồi vị trí quan trọng thứ 2, khách ngồi vị trí quan trọng thứ nhất. Trong trường hợp đặc biệt, người có chức vụ cao nhất tự lựa chọn vị trí ngồi, tiếp đó là người quan trọng thứ 2; có thể sắp xếp ba người ngồi ghế sau nhưng người ngồi giữa là người có chức vụ thấp hơn so với hai người ngồi bên cạnh.

- Ghế phụ hàng trên, bên cạnh lái xe: dành cho bảo vệ, phiên dịch, cán bộ tháp tùng, thư ký, trợ lý…. hoặc người cao tuổi.

- Khi đi taxi: người mời (hoặc người đón) ngồi ghế hàng trên bên cạnh lái xe để trả tiền. Lãnh đạo đoàn khách ngồi vị trí quan trọng thứ nhất.

Quy định lên, xuống xe:

- Lái xe hoặc CBCNV đi cùng có nhiệm vụ mở cửa xe khi lãnh đạo bước lên và bước xuống xe; lãnh đạo có vợ/chồng đi cùng thì vợ/chồng ngồi ở vị trí do lãnh đạo yêu cầu.

- Khi dừng xe, lái xe hoặc cán bộ đi cùng xuống trước mở cửa xe cho vợ/chồng lãnh đạo xuống trước, sau đó lãnh đạo xuống sau.

10.  Sử dụng điện thoại

Khi gọi:

- Chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi; khi có người cầm máy, phải có lời chào, xưng tên, chức danh, đơn vị làm việc và đề nghị được gặp người cần gặp.

- Trao đổi nội dung ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể; nói từ tốn, âm lượng vừa phải. Kết thúc phải có lời cảm ơn, lời chào.

Khi nghe:

- Phải có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh bộ phận làm việc của mình. Nếu người gọi đến cần gặp đích danh thì trao đổi, trả lời rõ ràng, cụ thể từng nội dung theo yêu cầu của người gọi; nói từ tốn, âm lượng vừa phải.

- Trường hợp người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm của mình thì chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi liên hệ đến đúng người, địa chỉ cần gặp

- Có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc đàm thoại.

11. Sử dụng thang máy

Khi đi vào thang máy:

- Xếp hàng và chờ bên phải cửa theo hướng nhìn vào thang máy, chờ người đi ra hết rồi mới vào. Nếu có việc gấp, nên xin lỗi và xin phép những người đứng trước.

- Như­ờng nhịn và tôn trọng người khác, dành sự ­ưu tiên cho khách, lãnh đạo, người lớn tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em.

Trong thang máy:

Nên chào hỏi những người đi cùng mình; không nên nói chuyện riêng, nói chuyện điện thoại gây ồn ào

Ra khỏi thang máy:

- Ra bên phải theo h­ướng nhìn ra cửa theo thứ tự ngoài trước, trong sau.

- Trước khi ra, nên mỉm c­ười hoặc gật đầu chào những người đi tiếp.

12. Trang phục, lễ phục

Trang phục của CBCNV khi làm việc trong và ngoài Công ty phải đảm bảo gọn gàng, lịch sự phù hợp với công việc. Không mặc áo phông, đi dép lê trong giờ làm việc.

Công ty trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho CBCNV theo các đối tượng đảm bảo phù hợp với tính chất thực hiện công việc: Văn phòng, bảo vệ, công nhân và nhân viên vận hành, lái xe, lái tàu…

12.1. Sử dụng trang phục, đồng phục, bảo hộ lao động.

a) Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị, viên chức chuyên môn nghiệp vụ; nhân viên thừa hành, phục vụ, phù trợ; lái xe con, lái xe ca, lái tàu; thủ kho…phải mặc đồng phục và đeo thẻ nhân viên được Công ty cấp lần gần nhất, trong giờ làm việc của các ngày thứ hai, thứ năm hàng tuần.

  • Nam: Áo đóng trong quần, đi giày hoặc dép có quai gót.
  • Nữ: Áo và quần hoặc bộ váy, đi giày hoặc dép có quai gót.

b) Nhân viên bảo vệ trong khi làm việc, phải mặc và sử dụng trang phục bảo vệ (quần, áo, giày, mũ, phù hiệu...) được Công ty cấp lần gần nhất.

c) Nhân viên vận hành; kỹ sư, công nhân, lái xe tải, lái cẩu, lao động phổ thông các đơn vị trong khi làm việc phải mặc và sử dụng đúng, đủ bảo hộ lao động (quần, áo, giày, mũ …) được Công ty cấp lần gần nhất.

11.2. Quy định Lễ phục

Lễ phục sử dụng trong các hội nghị, đại hội, lễ ký kết, ngày lễ hoặc khi tiếp khách cần nghi thức lịch sự, trang trọng.

- Đối với CBCNV nam có lễ phục của Công ty

Mùa đông: Bộ comple, áo sơ mi, cravat do Công ty cấp; giày da.

    Mùa hè: Bộ đồng phục do Công ty cấp, cravat; giày da.

- Đối với CBCNV nam không có lễ phục của Công ty

Mùa đông: Bộ comple, áo sơ mi trắng có cổ, cravat, giày da.

Mùa hè: Quần âu, áo sơ mi trắng có cổ, cravat, giày da.

- Đối với CBCNV nữ có lễ phục của Công ty

Mùa đông: Bộ vét nữ, áo sơ mi do Công ty cấp hoặc bộ quần áo dài truyền thống; giày hoặc dép có quai gót.

Mùa hè: Bộ đồng phục do Công ty cấp, hoặc bộ quần áo dài truyền thống, giày hoặc dép có quai gót.

- Đối với CBCNV nữ không có lễ phục của Công ty

Mùa đông: Bộ vét nữ, áo sơ mi trắng có cổ hoặc bộ quần áo dài truyền thống; giày hoặc dép có quai gót.

Mùa hè: Áo sơ mi trắng có cổ hoặc bộ quần áo dài truyền thống; giày hoặc dép có quai gót.

- CBCNV là Người dân tộc thiểu số

Khuyến khích mặc trang phục ngày hội của dân tộc mình hoặc sử dụng theo lễ phục theo quy định trên.

- Trong các trường hợp đặc biệt

Thực hiện lễ phục theo Thông báo của Ban Tổ chức.

12. Thẻ, biển hiệu của CBCNV

CBCNV đến Công ty làm việc phải đeo thẻ theo quy định của Công ty.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung

Các tin khác

Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp