no file
trang chủ > Đấu thầu
03/12/2019 12:00:00 SA
Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu  giá tài sản để bán lô TSCĐ, vật tư thu hồi sau sửa chữa năm 2019 với tiêu chí lư chn như sau:
10/04/2019 12:00:00 SA
Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo về việc lựa c họn Tổ chức bán đấu giá tài sản để bán lô vật tư thu hồi, ứ đọng năm 2019.
24/11/2014 3:10:00 CH
Quản lý vận hành và điều tiết khống chế vùng nước nguy hiểm thượng, hạ lưu đập Hòa Bình năm 2015
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp