no file
TRANG CHỦ>chi tiết bài viết

Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng EVN lần V

Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng EVN lần V để các đơn vị sử dụng thống nhất (theo văn bản số 6430/EVN-TT ngày 26/11/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần V).

Download bộ nhận diện tại đây

Lưu ý:

Hướng dẫn các thao tác lấy khung avatar trên mạng xã hội Facebook:  Chọn cập nhật avatar -> Thêm khung -> tìm từ khóa EVN Tuần lễ hồng lần V -> Lưu

  • Ngày cập nhật: 04/12/2019 03:46
  • Ban Truyền thông EVN
  • Theo: evn.com.vn
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp