no file
Số/ ký hiệu
13/2007/QĐ-BCN
Tên văn bản
Quy trình xử lý sự cố
Ngày ban hành
13/03/2007
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Quy trình
Người ký
Hoàng Trung Hải
Trích yếu
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II: VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Chương III: HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Chương IV: QUAN HỆ CÔNG TÁCTRONG XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Chương V: XỬ LÝ SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG CẤP ĐIỆN ÁP 500 kV
Chương VI:XỬ LÝ SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI TRÊN KHÔNG CẤP ĐIỆN ÁP TRÊN 35 KV ĐẾN 220 KV
Chương VII: XỬ LÝ SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI TRÊN KHÔNG CẤP ĐIỆN ÁP TỪ 35 kV TRỞ XUỐNG
Chương VIII: XỬ LÝ SỰ CỐ ĐƯỜNG CÁP
Chương IX: XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP VÀ KHÁNG ĐIỆN
Chương X: XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN, MÁY BÙ ĐỒNG BỘ VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC
Chương XI: XỬ LÝ SỰ CỐ MẤT ĐIỆN TOÀN TRẠM ĐIỆN, NHÀ MÁY ĐIỆN

Từ khóa
File văn bản (Download)

Các văn bản khác

Số văn bản: 16/2007/QĐ-BCN
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:39:02 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 56/2001/QĐ-BCN
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:39:31 SA
Loại văn bản: Quy trình
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp