no file
Số/ ký hiệu
56/2001/QĐ-BCN
Tên văn bản
Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Ngày ban hành
26/11/2001
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Quy trình
Người ký
Hoàng Trung Hải
Trích yếu
Chương 1: Các khái niệm, phạm vi áp dụng
Chương 2: Phân cấp điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 3: Nhiệm vụ của các đơn vị tham gia công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 4 : Quy định trong công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 5: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 6: Kỹ sư điều hành Hệ thống điện Quốc gia
Chương 7: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ Hệ thống điện miền
Chương 8: Kỹ sư điều hành Hệ thống điện miền
Chương 9: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ lưới điện phân phối
Chương 10: Điều độ viên lưới điện phân phối
Từ khóa
File văn bản (Download)

Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp