no file
trang chủ > Văn bản
Số văn bản: 482/ĐTĐL-TTĐL
Ngày ban hành: 29/07/2011 3:33:33 CH
Loại văn bản: Công văn
Số văn bản: 05/2011/TT-BCT
Ngày ban hành: 21/06/2011 6:00:18 CH
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 288/ĐTĐL-TTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:46:16 SA
Loại văn bản: Thông báo
Số văn bản: 6713 /QĐ-BCT
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:36:26 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 65/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 04/07/2011 9:17:23 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 56/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011 10:00:34 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 55/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:59:22 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 54/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:56:51 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 53/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:57:36 SA
Loại văn bản: Quyết định
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp