no file

PC Hà Nam: Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

23/03/2020 09:05:30 - views: 152

Quan tâm đến đời sống người lao động, thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã thực hiện nghiêm kế hoạch tuyển dụng lao động Tổng công ty giao, kết hợp với việc sắp xếp bố trí lao động khoa học, hợp lý. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên, đời sống người lao động được cải thiện.    

PC Hà Nam chú trọng nâng cao năng suất lao động.
 
Bảo vệ quyền và lợi ích người lao động
 
Thông tin đưa ra tại Hội nghị người lao động PC Hà Nam tổ chức ngày 19/3 cho thấy, nhằm phối hợp tham gia cùng chuyên môn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Chủ tịch Công đoàn PC Hà Nam đã tham gia và trực tiếp làm phó Chủ tịch hội đồng một số Hội đồng trong Công ty như: Hội đồng BHLĐ; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng xét duyệt hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân người lao động trong công ty…
 
Công đoàn công ty cũng phối hợp với chuyên môn sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý và phân phối tiền lương sản xuất kinh daonh điện tại PC Hà Nam”. Đồng thời thực hiện trả lương theo hiệu quả làm việc của người lao động, người làm việc tích cực đem lại hiệu quả cao được hưởng lương cao; người làm việc đem lại hiệu quả thấp hưởng lương thấp. Xét lương cho các đơn vị trên cơ sở mức độ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu KPIs của các đơn vị...
 
Công đoàn công ty cũng đôn đốc các đơn vị duy trì thực hiện thường xuyên các quy chế của Công ty, Tổng Công ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: “Quy chế xây dựng, quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ của PC Hà Nam”; “Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ nhân đạo tại PC Hà Nam”; “Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ nhân đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc”. Quy chế quản lý sử dụng quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam...
 
Nhằm thực hiện có hiệu quả “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, năm 2019, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn thực hiện thành công Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc và Hội nghị người lao động PC Hà Nam năm 2019. Trong Hội nghị người lao động đã thảo luận và giải quyết nhiều ý kiến kiến nghị của người lao động có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và quyền lợi của người lao động.
 
Ngoài ra, công đoàn công ty thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Công ty cũng triển khai thực hiện chương trình 5S, chương trình KPI/BSC trong toàn công ty, số hoá tài liệu lưu trữ, tổ chức các chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và công nhân viên trong Công ty, đề ra khẩu hiệu “Học tâp, đổi mới; thực thi hiệu quả”, làm mục tiêu xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công ty. Từ đó tạo ra động lực mới cho cán bộ công nhân viên trong công ty làm việc, phấn đấu.
 
Cùng với việc thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh, PC Hà Nam còn triển khai các khóa đào tạo theo chủ đề của Tổng công ty cũng như tăng cường mở các lớp tự huấn luyện và thuê các đơn vị tư vấn về đào tạo các chương trình về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các ứng dụng công nghệ thông ty cho các cán bộ công nhân viên trong công ty nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như vận hành lưới điện an toàn ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh với phương châm lấy khách hàng là trung tâm.
 
Nhờ các giải pháp đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đã tăng đáng kể. Năm 2019, lượng điện thương phẩm của công ty đạt 3140,19 triệu kWh, tăng trưởng 9,34% so với năm 2018 và đạt 100,11% so với kế hoạch Tổng công ty giao. Năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm đạt 5,37 triệu kWh/lao động, tăng 0,05 triệu kWh so với kế hoạch.
 
Đảm bảo đời sống và thu nhập của người lao động
 
Nhờ năng suất lao động tăng lên, PC Hà Nam đã thực hiện phân phối tiền lương cho các đơn vị theo kết quả sản xuất kinh doanh. Việc xét và phân phối tiền lương được dân chủ, công khai gắn liền với việc thưởng, phạt nghiêm minh đã tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Các đơn vị cũng thực hiện bình xét thành tích và phân phối tiền lương cho cá nhân người lao động theo hiệu quả làm việc: Người làm việc tích cực đem lại hiệu quả cao được hưởng lương cao, người làm việc hiệu suất thấp thì hưởng lương thấp, vì vậy đã kích thích người lao động hăng say công tác.
 
Theo đó, tiền lương bình quân của người lao động năm 2019 đạt 20,82 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,1% so với năm 2018; thu nhập bình quân người lao động đạt 21,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,9% so với năm 2018.
 
Cũng tại hội nghị, PC Hà Nam phát động toàn công ty phấn đấu: cung cấp điện an toàn, ổn định hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty điện lực miền Bắc giao, đảm bảo cấp điện phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong tỉnh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đảm bảo đời sống, việc làm và tăng thu nhập bình quân cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Link gốc
Theo: Báo Công thương

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp