no file

Nông thôn phủ kín điện lưới quốc gia

08/08/2019 08:23:39 - views: 176

Kết quả rà soát việc thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới ở Hà Nội cho thấy, khu vực nông thôn đã cơ bản được cấp đầy đủ điện lưới.
 
Lắp đặt hệ thống điện tại nông thôn.
 
Theo kế hoạch, số lượng trạm biến áp cần đầu tư cho công tác nông thôn mới trong năm 2017 là 359 trạm biến áp (TBA) có tổng công suất 135.580kVA, giai đoạn 2018 - 2020 là 676 TBA có tổng công suất là 292.139kVA.
 
Tổng Công ty Điện lực Hà Nội giao các công ty điện lực huyện, thị xã đầu tư xây dựng trạm biến áp và đường dây phân phối tại các khu vực đang bán điện. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã đầu tư xây dựng mới 87 công trình, cải tạo sửa chữa nâng cấp lưới điện hạ thế với tổng kinh phí là 444,8 tỷ đồng. Tổng kinh phí các tổ chức kinh doanh điện nông thôn đã đầu tư là khoảng 25,5 tỷ đồng.
 
Trong công tác quản lý, kinh doanh điện nông thôn: Hiện nay, Hà Nội có 99 tổ chức quản lý điện nông thôn mua điện của Tổng Công ty điện lực Hà Nội và quản lý bán điện cho các hộ tiêu thụ điện nông thôn. Kết quả, đến nay, 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội.
 
Theo đánh giá, khu vực ngoại thành Hà Nội rộng, số đơn vị hành chính cấp xã ở nông thôn lớn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và nhiều nơi đã xuống cấp, đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Vì vậy, việc thực hiện dự án đầu tư lưới điện trung áp đồng bộ với lưới điện hạ áp dự án RE2 để cấp điện cho khu vực nông thôn là cần thiết, các khu vực chuyển đổi tập trung, dồn điền đổi thửa và khu vực chuyên canh cần tiếp tục được đầu tư để đảm bảo cấp điện an toàn đến nhân dân.
Theo: Kinh tế đô thị

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp