no file

Năm 2018, NPMB thực hiện khối lượng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

25/01/2019 09:11:00 - views: 296

Trong năm 2018, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã thực hiện nhiều dự án truyền tải điện với giá trị 1.984 tỷ đồng, trong đó, xây lắp đạt 592,855 tỷ đồng, thiết bị đạt 1.148 tỷ đồng, khối lượng khác đạt 239,635 tỷ đồng. 
 

Máy biến áp AT1 220kV-250MVA TBA 220 kV Quỳnh Lưu được NPMB đóng điện năm 2018

Trong năm, NPMB đã khởi công 11 dự án, gồm 4 dự án cấp 500 kV, 6 dự án cấp 220 kV và 1 dự án cấp 110 kV; đóng điện 17 dự án, gồm 4 dự án cấp 500 kV, 12 dự án cấp 220 kV và 1 dự án cấp 110 kV. Cấp vật tư thiết bị thu hồi sau đầu tư xây dựng cho các dự án đang thi công với tổng giá trị 8,478 tỷ đồng; thực hiện các thủ tục để thanh lý xong lượng vật tư ứ đọng, kém phẩm chất theo kế hoạch với số tiền 8,7 tỷ đồng. 
 
Trong công tác đấu thầu, NPMB đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tới giai đoạn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được 173 gói thầu. Công tác thẩm tra, thẩm định được tổ chức thực hiện tốt nhằm từng bước đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hồ sơ tài liệu các giai đoạn thực hiện dự án. Tổ chức học tập, thực hiện tốt văn hóa EVNNPT tại NPMB, gắn với Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Các công tác khác đều được quan tâm thực hiện tốt.
 
Năm 2019, NPMB thực hiện quản lý 116 dự án, thực hiệu đầu tư với khối lượng 2.693 tỷ đồng; khởi công 13 dự án, trong đó có 12 dự án cấp 220 kV và 1 dự án cấp 110 kV; đóng điện 10 dự án, trong đó có 1 dự án cấp 500 kV, 9 dự án cấp 220 kV; thực hiện các chỉ tiêu về tối ưu hóa chi phí được EVNNPT giao; cải thiện điều kiện làm việc để nâng cao hiệu quả lao động giúp nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, phát trển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, củng cố bộ máy, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương vì sự phát triển bền vững của NPMB.
 
Để hoàn thành được mục tiêu trên, NPMB triển khai lập kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất, quán triệt đến tất cả cán bộ công nhân viên trong Ban. Lập quản lý tiến độ điều hành giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng để chủ động tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng tiến độ phê duyệt các dự án. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện tiến độ các dự án để có phương án điều hành thích hợp. Bám sát hiện trường, phát hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 
 
Thực hiện chỉ đạo xử lý các tồn tại ngay từ lúc thi công, nghiệm thu để đủ điều kiện bàn giao dự án sau khi đóng điện và phục vụ công tác quyết toán các dự án đúng hạn. Duy trì và tăng cường mối quan hệ khăng khít với các đơn vị trong và ngoài ngành đề nắm bắt các thông tin liên quan đến dự án, kịp thời phối hợp xử lý vướng mắc. 
 
NPMB tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, rà soát hiệu chỉnh, ban hành mới các quy trình, quy định quản lý nội bộ làm công cụ nâng cao tính tuân thủ của từng người trong thực hiện nhiệm vụ. Bố trí để cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có đủ trình độ thực hiện tốt các công việc được giao. Phát động các phong trào thi đua để tạo sức mạnh tập thể, khích lệ tinh thần người lao động.
 
Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của NPMB vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả đáng khích lệ trong năm 2018, đồng thời mong muốn NPMB cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt chiến lược phát triển của EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; tăng cường công tác tuyên truyền cho các dự án; thực hiện tốt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí; đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành.
 
Ngoài ra NPMB cần điều hành thực hiện các dự án đúng tiến độ; nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, công tác giám sát; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; áp dụng đúng các quy trình quản lý chất lượng trong công tác đầu tư xây dựng; đôn đốc triển khai ngay các dự án từ đầu năm; phối hợp với lãnh đạo địa phương, tận dụng sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp; phối hợp tốt giữa các đơn vị trong NPMB và các Ban trong EVNNPT; đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo tốt đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý điều hành hiệu quả.
Kim Thái/Icon.com.vn

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp