no file

Tin công ty Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình hoàn thành kế hoạch xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 – 2020
Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ phòng Kỹ thuật và An toàn - Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình

Tin EVN

không tìm thấy ảnh
EVNHCMC hoàn thành cấp điện cho 62 chốt, trạm kiểm dịch COVID-19
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp