no file
TRANG CHỦ > Thông tin liên hệ
CÔNG TY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH
Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 02183.852043   Fax: 02183.854155
Điện thoại Ban quản trị Web: 

Website   :    http://www.hbinhpc.evn.vn
                            http://www.thuydienhoabinh.vn

Họ và tên
 
Nơi công tác
 
Địa chỉ
 
Thành phố
 
Điện thoại
 
Fax
 
Email
Yêu cầu
 
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp