no file
TRANG CHỦ > VĂN BẢN > Văn bản pháp luật
Số văn bản: 482/ĐTĐL-TTĐL
Ngày ban hành: 29/07/2011 3:33:33 CH
Loại văn bản: Công văn
Số văn bản: 288/ĐTĐL-TTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011 9:46:16 SA
Loại văn bản: Thông báo
Số văn bản: 05/2011/TT-BCT
Ngày ban hành: 21/06/2011 6:00:18 CH
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 2010
Ngày ban hành: 04/05/2011 11:11:30 SA
Loại văn bản: Quy định
123
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp