no file
TRANG CHỦ > ĐẤU THẦU > Thông báo mời thầu
24/11/2014 3:10:00 CH
Quản lý vận hành và điều tiết khống chế vùng nước nguy hiểm thượng, hạ lưu đập Hòa Bình năm 2015
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp