no file
TRANG CHỦ > ĐẤU THẦU > Thông báo mời thầu
10/04/2019 12:00:00 SA
Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo về việc lựa c họn Tổ chức bán đấu giá tài sản để bán lô vật tư thu hồi, ứ đọng năm 2019.
Nhà Máy Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình
Địa chỉ: Số 428 đường Hòa Bình - phường Tân Thịnh - thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3852043 | Fax: 02183.854155
Email:  tdhb@hbinhpc.evn.vn
Giấy phép: 28/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình cấp